خریدار تخته چهارتراش ایرانی و تخته قالببندی بتن_رباط کریم،تهران

0 تومان

خریدار تخته قالببندی بتن و تخته چهارتراش ایرانی

موقعیت رباط کریم،تهران

10*10*400 تعداد 120 عدد

2/5*15*400 تعداد 300 عدد

25*10*400 تعداد 70 عدد

موارد سالم و باکیفیت و بدون پوست مورد نیاز می باشد

خرید از بهترین پیشنهاد قیمت

شماره های تماس : 09120773989 - 09124526202