تخته چهار تراش - تخته قالب بندی و تخته بنایی ایرانی _ زاهدان

0 تومان

خریدار تخته قالب بندی ، تخته چهارتراش و تخته بنایی ایران 

موقعیت زاهدان 

چهار تراش 10.5.350 تعداد 45 عدد 

چهارتراش 5.5.350 تعداد 350 عدد 

تخته چهارتراش 10.5.70 تعداد 350 عدد 

تخته قالببندی بتن 10*2.5*350 تعداد 290 عدد 

تخته قالببندی بتن 15*2.5*350 تعداد 100 عدد 

تخته بنایی تعداد 15 عدد

09124526202

09120773989

پلی وود ، تخته چندلایی ، تخته قالببندی ، تخته بنایی ، تخته چهارتراش ، چند لایی ، سه لایی ، تخته لایی ، پلای وود ، چندلایی روسی ، چندلایی چینی ، چندلایی مالزی ، چندلایی اندونزی ، تخته قالببندی روسی ، تخته قالببندی ایرانی ، تخته چهارتراش روسی ، تخته چهارتراش ایرانی ، چوب گرد ، شمع چوبی ، چوب دوتراش ،تخته پشت بند ، چندلایی ضدآب ، پای وود ضد آب ، چنداایی خام ، چندلایی رنگی ، چند لایی روکش دار ، پلی وود رنگی ، پلی وود روکش دار ، پلی وود خام ، پلای وود ،پلییود ، پلی وود روسی سوزا ، پلی وود روسی سوبوک ، پلی وود چینی مارین پلکس ، پلی وود چینی فارلین پلکس ، پلی وود هایکو ،پلی وود ساسکو ، پلی وود مالزی کانگارو ، پلی وود اندونزی کریندو ، پلی وود اندونزز کرین پاکس ، چند لایی دست دوم ، پلی وود دست دوم ، تخته قالببندی دست دوم ، تخته قااببندی کارکرده ، چهارتراش کارکرده ، قیمت تخته ، قیمت چندلایی ، قیمت پلی وود