تخته چهارتراش و تخته پشت بند ایرانی_سیستان و بلوچستان،زاهدان

0 تومان

تولید و فروش بی واسطه تخته چهارتراش و تخته پشت بند ایرانی

چهارتراش های 10*10 در طولهای مختلف طبق درخواست

چهارتراش های 5*10 در طولهای مختلف طبق درخواست

چهارتراش های 5*5 در طولهای مختلف طبق درخواست

و تخته های قالببندی بتن 10، 12 و 15 سانتی متر

طبق درخواست

شماره های تماس : 09120773989                            09124526202