تخته بنایی روسی چهار متری

0 تومان

یکشنبه مورخ 98/06/18

فروش ویژه تخته بنایی روسی 

ابعاد 400*25*5

موقعیت تهران 

تعداد 800 

قیمت مناسب و قیمت هفته گذشته هر شاخه 1.285.000 ریال 

فروش کلی و جزیی 

اعتبار تا 24 ساعت